Няколко краткосрочни, но изключително плодотворни визити на изтъкнати специалисти  по покана на ИМИ-БАН бяха осъществени това лято. През юли и август в богатата програма на Семинара на ICMS-Sofia доклади изнесоха Ernesto Lupercio, Cinvestav-IPN, México, Dennis Borisov, University of Windsor, Canada, Kyoung-Seog Lee, University of Miami, USA, Artan Sheshmani, Harvard University and IMSA, USA, който гостува на ИМИ два пъти, Josef Svoboda, University of Miami, USA, Richard Paul Horja, University of Miami, Zilong Liu, School of Computer Science and Electronic Engineering (CSEE) at Universirty of Essex, Mihail Basok, University of Helsinki, Finland.

Посещението на тези учени е добра предпоставка за засилване на сътрудничеството и съвместните научни изследвания на екипи от ИМИ-БАН с учени от чуждестранни партньорски институции и създаване на динамична научноизследователска среда в института.

Сподели