От 15 до 18 юли 2022 г. в Слънчев бряг се провежда научният форум Conference on Geometry and Physics.

Конференцията е тясноспециализирана в областта на алгебричната геометрия и математическата физика. На нея бяха представени най-новите постижения в тази област. В конференцията участваха 30 учени от различни държави – Дания, Израел, Испания, Канада, Корея, Мексико, САЩ, Турция. Участие взеха и повечето постдокторанти на МЦМН. В програмата на конференцията бяха включени 14 доклада по покана и бяха проведени две научни дискусии. Заглавията и абстрактите на докладите са достъпни на https://icms.bg/conference-on-geometry-and-physics/

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Научна програма ПИКОМ и Фондация „Саймънс“.

Сподели