От 27 до 27 март 2023 в София се проведе уъркшоп Recent Developments in Stochastic Processes (RDSP 2023), който бе организиран съвместно с Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Българското статистическо дружество. Българската академия на науките любезно предостави Зала „Марин Дринов“ за провеждането на събитието.

Сред участниците имаше изявени учени както от България, така и от чужбина. Доклад изнесе и водещият специалист по стохастични процеси Geoffrey Grimmett, University of Cambridge, UK. Четирима силно перспективни млади математици, от които двама българи, също представиха своите изследвания: Ivailo Hartarsky (TU Wien, Austria), Lyuben Lichev (Univ. Jean Monnet and Institut Camille Jordan, France), Oliver Tough (Université de Neuchâtel, Switzerland) и Tobias Hurth (Freie Universität Berlin, Germany).

Пълният списък с участниците, както и заглавия и абстракти на изнесените доклади, може да видите на сайта на Международния център за математически науки.

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Научна програма ПИКОМ и Фондация „Саймънс“.

Сподели