На 8 и 9 декември 2022 г. бе проведено третото издание на международната конференция Women in Mathematics in South-Eastern Europe, организирана от Международния център по математически науки (ICMS-Sofia), Съюзът на математиците в България и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas на Университета в Маями (IMSA). Инициативата „Жените в математиката в югоизточна Европа“ е насочена към популяризиране на ролята на жените учени, работещи в областта на математиката и създаване на дългосрочни сътрудничества между учени от югоизточна Европа. Тя стартира през декември 2020 г., но първите две издания на форума бяха проведени онлайн.

Сред изтъкнатите лектори на конференцията бяха утвърдените учени Anna Maria Fino (University of Torino, Italy and Florida International university, Miami, USA) и Sofia Lambropoulou (School of Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University of Athens, Greece). Лекторите бяха предложени от международен научен комитет, включващ Mina Teicher (Department of Mathematics and Gonda Brain Research Center, Director of Emmy Noether Institute for Mathematics, and Miami University), Phillip Griffiths (Professor Emeritus, Institute for Advanced Study, USA), Ludmil Katzarkov (Miami University, Co-director of the Institute of Mathematical Sciences of the Americas, и ИМИ-БАН), Величка Милушева (ИМИ-БАН).

В събитието участваха близо петдесет учени. Имаше участници не само от Балканския регион: България, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция, но и от Франция, Италия, Полша, Украйна и САЩ. В конференцията участваха и постдокторантите на ИМИ-БАН. Информация за лекторите, програмата на конференцията, както и заглавия и абстракти на изнесените доклади могат да бъдат намерени на https://icms.bg/women-in- mathematics-in-south-eastern-europe-2022/

Събитието бе проведено с финансовата подкрепа на Научна програма ПИКОМ, Фондация Саймънс и Европейското математическо общество.

 

Сподели