Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките обявява временна позиция за постдокторанти, финансирана по Научна програма “Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки” (ПИКОМ). Продължителността на предлаганата позиция е 12 месеца, които могат да бъдат удължени до 24 месеца. Одобрените кандидати трябва да започнат работа на 1 октомври 2024 г.

Кандидатите могат да избират от следните изследователски теми като се допуска отлични кандидати със сериозен опит да предложат и своя тема:

  • Stochastic processes, special functions, exponential functionals
  • Computational topology of solitons
  • Optimal management of constrained distributed systems
  • Birational Geometry
  • Modeling of quality in service systems

Кандидатите трябва да изпратят CV, списък с публикации, предложение за научни изследвания и две препоръки до pdj@math.bas.bg с копие до director@math.bas.bg най-късно до 26 юли 2024 г.

Кандидатите трябва да посочат по коя от предложените теми желаят да работят.

Повече информация ще откриете на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/249043.

Сподели